מדריך ה-GDPR המלא

מדריך ה-GDPR המלא

קיימתי את כל הוראות GDPR – האם זה מספיק? האם אני מכוסה משפטית?

מדינות האיחוד נדרשות להקים או להסמיך רשויות רגולטוריות עצמאיות לשם ביצוע תקנות GDPR. רשויות אלה נדרשות לשתף פעולה זו עם זו ליישום GDPR, והתקנות אף מגדירות את אופן שיתוף הפעולה הנדרש.

ברובן ככולן של מדינות האיחוד האירופי פועלות רשויות להגנת פרטיות, וסביר להניח שהן אלה שיהיו אחראיות על הטמעת ויישום GDPR.

כמו כן, מדינות האיחוד רשאיות לחוקק חוקי הגנת פרטיות משלהן, שיחולו במקביל ל- GDPR ושיישמו GDPR באופן פרטני בכל מדינה ומדינה.

דהיינו, גם אם מקיימים את כל הוראות GDPR, זה לא בהכרח אומר שמקיימים את כל ההוראות והחוקים הספציפיים במדינות האיחוד בהם פועלים. משמעות הדברים מבחינת גורמים ישראלים הפועלים באיחוד האירופי היא, שעליהם לבחון בכל אחת מהמדינות הרלבנטיות באיחוד האם ועד כמה הפעילות באותה מדינה תואמת להוראות הדין המקומי.

ראו עוד: ס' 117-138 להקדמה; ס' 51-67 ל- GDPR.

קיימתי את כל הוראות GDPR – האם זה מספיק? האם אני מכוסה משפטית?

מדינות האיחוד נדרשות להקים או להסמיך רשויות רגולטוריות עצמאיות לשם ביצוע תקנות GDPR. רשויות אלה נדרשות לשתף פעולה זו עם זו ליישום GDPR, והתקנות אף מגדירות את אופן שיתוף הפעולה הנדרש.

ברובן ככולן של מדינות האיחוד האירופי פועלות רשויות להגנת פרטיות, וסביר להניח שהן אלה שיהיו אחראיות על הטמעת ויישום GDPR.

כמו כן, מדינות האיחוד רשאיות לחוקק חוקי הגנת פרטיות משלהן, שיחולו במקביל ל- GDPR ושיישמו GDPR באופן פרטני בכל מדינה ומדינה.

דהיינו, גם אם מקיימים את כל הוראות GDPR, זה לא בהכרח אומר שמקיימים את כל ההוראות והחוקים הספציפיים במדינות האיחוד בהם פועלים. משמעות הדברים מבחינת גורמים ישראלים הפועלים באיחוד האירופי היא, שעליהם לבחון בכל אחת מהמדינות הרלבנטיות באיחוד האם ועד כמה הפעילות באותה מדינה תואמת להוראות הדין המקומי.

ראו עוד: ס' 117-138 להקדמה; ס' 51-67 ל- GDPR.