GDPR בישראל – מה זה? למה זה טוב? והאם זה חל בישראל?

General Data Protection Regulation – GDPR – תקנות כלליות להגנת פרטיות – שחוקק האיחוד האירופי. תקנות GDPR מורכבות מהקדמה המהווה רקע חקיקתי ודברי הסבר, וכן מתקנות אופרטיביות שעל מדינות האיחוד לפעול על פיהן וליישמן. GDPR יכנס לתוקף ביום 25.5.2018.

GDPR הוא אוסף של כללים והנחיות רגולטוריות שנועדו להסדיר איסוף, שמירה, עיבוד, העברה ואבטחה של נתונים ומידע אישי על מי שמתגורר באיחוד האירופי (לא רק אזרחים!). מטרת GDPR היא לחזק את ההגנה על הפרטיות במאגרי מידע ולאפשר לנשואי המידע שליטה מרבית על המידע האישי שנצבר אודותיהם.

GDPR בישראל – מה זה? למה זה טוב? והאם זה חל בישראל?

General Data Protection Regulation – GDPR – תקנות כלליות להגנת פרטיות – שחוקק האיחוד האירופי. תקנות GDPR מורכבות מהקדמה המהווה רקע חקיקתי ודברי הסבר, וכן מתקנות אופרטיביות שעל מדינות האיחוד לפעול על פיהן וליישמן. GDPR יכנס לתוקף ביום 25.5.2018.

GDPR הוא אוסף של כללים והנחיות רגולטוריות שנועדו להסדיר איסוף, שמירה, עיבוד, העברה ואבטחה של נתונים ומידע אישי על מי שמתגורר באיחוד האירופי (לא רק אזרחים!). מטרת GDPR היא לחזק את ההגנה על הפרטיות במאגרי מידע ולאפשר לנשואי המידע שליטה מרבית על המידע האישי שנצבר אודותיהם.

מדריך ה-GDPR המלא

כל מה שרציתם לשאול ולא ידעתם את מי.

נוסח ה-GDPR המלא

הכל כולל הכל למי שאוהב לרדת לעומקם של דברים.

אודות GKDM

מי עומד מאחורי האתר וכיצד הוא יכול לעזור לכם?