מדריך ה-GDPR המלא

מדריך ה-GDPR המלא

האם GDPR מחייב עסקים ישראלים למנות נציג מקומי באיחוד האירופי?

בכל מקרה שבו בעל שליטה במידע או מעבד מידע נמצאים מחוץ לאיחוד האירופי, והם מנטרים התנהגות של אנשים הנמצאים בתחומי האיחוד האירופי או מעבדים מידע אודותיהם בקשר עם הצעת מוצרים או שירותים לאותם אנשים, חלה חובה למנות נציג רשמי באחת ממדינות האיחוד שבה נמצאים אותם אנשים.

מי שמבצע עיבוד מידע באופן ארעי, שאינו מידע רגיש, ואין בעיבוד כדי לסכן את הזכויות והחירויות של נשואי המידע (בהתחשב באופי, בהקשר, בהיקף ובמטרות עיבוד המידע) – פטור ממינוי נציג מקומי.

ראו עוד: ס' 80 להקדמה; ס' 27 לתקנות GDPR.

האם GDPR מחייב עסקים ישראלים למנות נציג מקומי באיחוד האירופי?

בכל מקרה שבו בעל שליטה במידע או מעבד מידע נמצאים מחוץ לאיחוד האירופי, והם מנטרים התנהגות של אנשים הנמצאים בתחומי האיחוד האירופי או מעבדים מידע אודותיהם בקשר עם הצעת מוצרים או שירותים לאותם אנשים, חלה חובה למנות נציג רשמי באחת ממדינות האיחוד שבה נמצאים אותם אנשים.

מי שמבצע עיבוד מידע באופן ארעי, שאינו מידע רגיש, ואין בעיבוד כדי לסכן את הזכויות והחירויות של נשואי המידע (בהתחשב באופי, בהקשר, בהיקף ובמטרות עיבוד המידע) – פטור ממינוי נציג מקומי.

ראו עוד: ס' 80 להקדמה; ס' 27 לתקנות GDPR.