מדריך ה-GDPR המלא

מדריך ה-GDPR המלא

האם צריך לבצע סקר סיכוני הגנת מידע?

על בעל השליטה במידע לבצע סקר סיכוני הגנת מידע, בכל פעם שעיבוד מידע ככלל, ובאמצעות טכנולוגיות חדשות בפרט, עלול לסכן משמעותית זכויות וחירות של נשואי המידע. סיכון משמעותי לזכויות ולחירויות של נשואי המידע יכול להיות, בין היתר, ניטור שיטתי ונרחב היקף באמצעות מצלמות אבטחה, טיפול במידע מיוחד/רגיש באופן שיטתי ובהיקף נרחב, או עיבוד כאמור של מידע המשפיע על קבלת החלטות משמעותיות בנוגע לנשואי מידע (משפטיות ואחרות).

סקר כזה יעיל על רק על מנת להגן על נשואי המידע, אלא גם כדי לסייע לבעל השליטה במידע לנקוט באמצעים הנדרשים כדי לעמוד בדרישות GDPR וכדי להקטין את החשיפה המשפטית של בעל השליטה.

ראו עוד: ס' 84 להקדמה; ס' 35 ל- GDPR.

האם צריך לבצע סקר סיכוני הגנת מידע?

על בעל השליטה במידע לבצע סקר סיכוני הגנת מידע, בכל פעם שעיבוד מידע ככלל, ובאמצעות טכנולוגיות חדשות בפרט, עלול לסכן משמעותית זכויות וחירות של נשואי המידע. סיכון משמעותי לזכויות ולחירויות של נשואי המידע יכול להיות, בין היתר, ניטור שיטתי ונרחב היקף באמצעות מצלמות אבטחה, טיפול במידע מיוחד/רגיש באופן שיטתי ובהיקף נרחב, או עיבוד כאמור של מידע המשפיע על קבלת החלטות משמעותיות בנוגע לנשואי מידע (משפטיות ואחרות).

סקר כזה יעיל על רק על מנת להגן על נשואי המידע, אלא גם כדי לסייע לבעל השליטה במידע לנקוט באמצעים הנדרשים כדי לעמוד בדרישות GDPR וכדי להקטין את החשיפה המשפטית של בעל השליטה.

ראו עוד: ס' 84 להקדמה; ס' 35 ל- GDPR.