מדריך ה-GDPR המלא

מדריך ה-GDPR המלא

האם יש הגנות מיוחדות לקטינים לפי GDPR?

מטבע הדברים לקטינים יש מודעות פחותה לסיכונים, להשלכות ולהגנות הקיימות בכל הנוגע לעיבוד מידע פרטי. לכן תקנות GDPR מעניקות הגנה מורחבת לקטינים כל אימת שמבקשים לעבד מידע פרטי עליהם. הדברים אמורים במיוחד בעיבוד מידע לצרכים שיווקיים או לבניית פרופילים אישיים לשם אספקת מוצרים ושירותים לקטינים.

ניתן לספק לקטין את "שירותי חברת הידע" (information society services) או לעבד מידע אודותיו, בתנאי שהוא הביע את הסכמתו המפורשת לכך, וגילו 16 שנים לפחות. מדינות האיחוד רשאיות לקבוע גיל נמוך יותר, ובתנאי שלא יפחת מ- 13 שנים. בכל מקרה אחר, יש לקבל הסכמה מפורשות של הורה או אפוטרופוס חוקי.

"שירותי חברת הידע" הינם למעשה "כינוי גג" לכל השירותים בתשלום המוכרים לנו כיום, והניתנים און ליין/באינטרנט. המונח מוגדר באופן הבא: "כל שירות בתמורה כספית שניתן מרחוק באמצעים אלקטרוניים לבקשת מקבל השירות" (ראו בדירקטיבות של האיחוד מס' EC/98/48 ו- EC/2000/31).

ככל שמדובר בקטינים, ההתקשרות מולם צריכה להיות בשפה פשוטה, ברורה ומתאימה לגילם.

כמו כן, נדרש רף גבוה במיוחד של אינטרס לגיטימי כדי לעבד מידע אודותיהם.

ראו עוד: ס' 38, 58 להקדמה; ס' 8, 12, 6(1)(f) ל- GDPR.

האם יש הגנות מיוחדות לקטינים לפי GDPR?

מטבע הדברים לקטינים יש מודעות פחותה לסיכונים, להשלכות ולהגנות הקיימות בכל הנוגע לעיבוד מידע פרטי. לכן תקנות GDPR מעניקות הגנה מורחבת לקטינים כל אימת שמבקשים לעבד מידע פרטי עליהם. הדברים אמורים במיוחד בעיבוד מידע לצרכים שיווקיים או לבניית פרופילים אישיים לשם אספקת מוצרים ושירותים לקטינים.

ניתן לספק לקטין את "שירותי חברת הידע" (information society services) או לעבד מידע אודותיו, בתנאי שהוא הביע את הסכמתו המפורשת לכך, וגילו 16 שנים לפחות. מדינות האיחוד רשאיות לקבוע גיל נמוך יותר, ובתנאי שלא יפחת מ- 13 שנים. בכל מקרה אחר, יש לקבל הסכמה מפורשות של הורה או אפוטרופוס חוקי.

"שירותי חברת הידע" הינם למעשה "כינוי גג" לכל השירותים בתשלום המוכרים לנו כיום, והניתנים און ליין/באינטרנט. המונח מוגדר באופן הבא: "כל שירות בתמורה כספית שניתן מרחוק באמצעים אלקטרוניים לבקשת מקבל השירות" (ראו בדירקטיבות של האיחוד מס' EC/98/48 ו- EC/2000/31).

ככל שמדובר בקטינים, ההתקשרות מולם צריכה להיות בשפה פשוטה, ברורה ומתאימה לגילם.

כמו כן, נדרש רף גבוה במיוחד של אינטרס לגיטימי כדי לעבד מידע אודותיהם.

ראו עוד: ס' 38, 58 להקדמה; ס' 8, 12, 6(1)(f) ל- GDPR.